klimatolog

  • 539
  • 32
  • 6
  • 0
  • evvelsi gün

türkiye işçi sınıfının sağcı olması

türkiye köyden kentlere göç olduğu 1960 lı ve 1970 li yıllarda büyük kentlerde gecekondu mahalleleri oluştu.

bu gecekondularda yaşayan, ekseriyeten varoş olan kitle aslında sol ideolojiye daha yakındı.

12 eylül 1980 askeri darbesinden sonra sol lidersiz ve başı bozuk şekilde kendi haline bırakıldı.

bu solun kendi haline bırakılmasından dolayı gecekonduda yaşayan kenar mahalle insanları muhafazakar ve daha dindar bir anlayışa sahip oldular.

devamını okuyayım »