kontrol grubu

  • 169
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

güzel sanatlar ve türk milleti

aralarındaki ilişki, onuncu yıl nutkunda “şunu da ehemmiyetle tebaruz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir” olarak açıklanan ikili.

sanıyorum ki, onuncu yıl nutkunu kaleme alan uzman yardımcısı ve/veya danışman, onuncu yıl kutlamalarının lojistik ve protokol işleri çok vaktini aldığı için konuşma yazmaya vakit ayıramamış ve fransa ya da italya devlet başkanının nutkundan intihal yapmış. başka bir açıklama bulamıyorum.

devamını okuyayım »
25.12.2008 11:58