kostu kopegi

  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 ay önce

11. aykut kence evrim konferansı

odtü biyoloji ve genetik topluluğu ve evrim ağacı ortaklığıyla her sene odtü'de düzenlenen, evrim ve evrim teorisi kavramlarını ve arasındaki ilişkiyi öğrenciler başta olmak üzere halka anlatmayı, doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi ve en son elde edilen bilimsel verileri sunmayı hedef alan konferansın 18-19 şubat 2017 tarihlerinde karşınızda olacak 11. ayağıdır. önceki ismi ulusal evrim konferansı olan etkinliğe, prof. dr. aykut kence'nin vefatından sonra anısını yaşatmak adına kendi ismi verilmiştir.

geçen sene 1000'in üzerinde katılımcıya ulaşan ve türkiye'nin her bölgesinden katılımcıları ağırlayan bu kongreye bu sene de geniş bir katılımcı kitlesi beklenmektedir. geçtiğimiz senelerde evrim kuramı konusunda çalışmaları ile ünlü(andrew berry, kenneth r. miller, douglas futuyma, jerry coyne, stephen oppenheimer,martin hanczyc,eva jablonka, michael hofreiter) türkiye'den ve yurtdışından akademisyenler konuşmacı olarak çağrılmıştır.

aykut kence evrim konferansı bu sene bir ilki gerçekleştirerek aykut kence evrim konferansları olacak, odtü kültür ve kongre merkezi kemal kurdaş salonunun yanında a salonunda da gerçekleştirilerek daha fazla katılımcı kitlelerine ulaştırılacaktır. kemal kurdaş salonunda ağırlıklı olarak sunum dili türkçe, a salonunda ingilizce olacaktır. a salonunda projeler ve lisansüstü düzeyde evrimsel biyoloji anlatılacak, biyolojik bilimler ve evrimsel biyoloji alanında yeterli bilgi sahibi ve yabancı dile hakim katılımcılara hitap edilecektir.

katılması kesinleşen akademisyenler şöyledir;

1)professor staffan bensch
lund university-sweden
genetics of migration in long-distance migratory songbirds (uzun mesafeli göçmen ötücü kuşlarda göç genetiği)
1993'de doktorasını lund üniversitesinde hayvan ekolojisi üzerine tamamlayan staffan bensch, 1994'de doktora sonrası eğitimine devam etmek için kaliforniya üniversitesinde bulunmuştur. 1999 yılında yine lund üniversitesinden doçent, 2004 yılında profesör derecesi almıştır. hala lund üniversitesinde paralel olarak iki proje yürütmektedir: göçebe ötücü kuşların ve avian malaria parazitlerinin konak-parazit evrimlerinin genetik ve genomikleri.
2)profesör dr. metin özbek*
hacettepe üniversitesi
biyokültürel ağırlıklı insan evrimi (human evolution as biocultural evolution)
lisans eğitimini ankara üniversitesi paleoantropoloji bölümünde yapan metin özbek, lisansüstü eğitim yapmak üzere 1970'de fransa'ya gitti. 1972 yılında paris vii üniversitesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1974 yılında yine paris vii üniversitesinden alanında doktor ünvanını almıştır. 1976 yılında ise bordeaux i üniversitesi antropoloji bölümünde hazırladığı tez ile bilim doktoru ünvanını kazanmıştır. 1977 yılında hacettepe üniversitesi antropoloji bölümünde dr. asistan olarak göreve başlayan hocamız; 1981 yılında doçent, 1988 yılında ise profesör olmuştur.

3)prof. dr. mehmet elgin
muğla sıtkı koçman üniversitesi
evrimsel biyolojinin apriori yasalarının nedensel hipotezlerin keşfi ve nedensel açıklamalardaki rolü (exploration of causative hypothesis of apriori laws of evolutionary biology and their role in causative explanations)
1991'de çukurova üniversitesi felsefe grubu öğretmenliği bölümünden mezun olan mehmet elgin, 1996 yılında louisiana üniversitesinde felsefe yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2002 yılında ise wisconsin-madison üniversitesinde felsefe doktorasını yapan elgin, "bilimin doğası gelişimi ve öğretimi" adlı kitabın yazarlarından biridir. "biyoloji felsefesi"nin çevirmenlerinden biri olup, 2015 yılında "philosophy of science" ve "biology and philosophy" dergilerinde editörlük yapmıştır.

4)doç. dr. mehmet ö. alkan(bkz: mehmet ö. alkan)
istanbul üniversitesi
osmanlı'dan cumhuriyet'e türkiyede evrim düşüncesi (notion of evolution throughout the ottoman empire to the turkish republic)
1985 yılında ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olan mehmet öznur alkan, aynı fakültede yüksek lisansını 1989'da, doktorasını 1996'da istanbul üniversitesinde tamamlamıştır. 2010 yılında doçent derecesi aldı. 1989 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinde; siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü, siyasi tarih anabilim dalında hala çalışmalarına devam etmektedir.

5) dr. tuğçe bilgin sonay
zurich university
dna'nin en oynak elemanı: ardışık kısa tekrar dizileri ve fenotipik evrim (most variable elements of dna: short tandem repeats and fenotypic evolution)
yeditepe üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu olan tuğçe bilgin sonay, zürich üniversitesinde evrimsel biyoloji üzerine doktorasını bitirmiş, yine aynı yerde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. evrim dışında psikoloji ve ikisinin kesişim noktaları olan bilincin ve empatinin ortaya çıkışı gibi konulara ilgi duymaktadır.
6)professor volker loeschcke
aarhus university - denmark
evolutionary and physiological responses to environmental stress (çevresel streslere evrimsel ve fizyolojik tepkiler)
aarhus üniversitesinde evrimsel biyoloji profesörü olan volker loeschcke, aynı üniversitede 1998-1996 arası doçent olarak çalışmıştır. araştırma alanı koruma biyolojisidir.

7) assoc. prof. tadeusz kawecki

university of lausanne

yüksek lisansını 1990 yılında polonya'daki jagiellonian üniversitesi'nde, doktorasını ise 1993 yılında basel üniversitesinde tamamlayan kawecki; helsinki üniversitesi, maryland üniversitesi, basel üniversitesi ve fribourg üniversitesinde araştırmalarda bulunmuştur. 2007'den beri lozan üniversitesinde profesör olarak çalışmaktadır.

8) professor volker sommer

university collage london

against nature: homosexuality and evolution, the holy wars about sociobiology (tabiata aykırı mı: homoseksüellik ve evrim, sosyobiyoloji üzerine kutsal savaşlar)

1973'de tırtılların sosyal davranışları üzerine teziyle alman "jugend forscht"(genç bilim insanı) ödülünü alan volker sommer; biyoloji, kimya ve teoloji alanlarında eğitim almıştır. 1985 yılında doktorasını yapan sommer, 1991-1996 yılları arasında davis'teki kaliforniya üniversitesinde çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. volker sommer, şu anda ucl'de (university college london) evrimsel antropoloji profesörüdür. hindistan, tayland ve nijerya'da, maymunlar ve insansı maymunların sosyal ve cinsel davranışlarının evrimsel kökeni üzerine çeşitli araştırmalar yürütmüştür. volker sommer, dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği insansı maymunlar özel grubu üyesi olup, aynı zamanda almanya'da kurulmuş olan ve laiklik ile evrimsel hümanizmi desteklemeyi amaç edinen bir düşünce kuruluşu olan "giordano bruno vakfı" bilim kurulu üyesidir.

9) professor dan tawfik

the department of biomolecular sciences weizmann ınstitute of science ısrael

how did the first proteins evolve (ilk proteinler nasıl evrimleşti)

weizmann bilim enstitüsünde biyoloji profesörü olan dan tawfik; enzimlerin yapısı, mekanizması ve evrimi hakkında çalışmalar yürütmektedir.

10) doç. dr. güncel önkal

maltepe üniversitesi

postdenge ekolojisi açısından zeki tasarım (ıntelligent design within postbalance ecology perspective)

lisans eğitimini istanbul üniversitesi felsefe bölümünde tamamlayan güncel önkal, aynı üniversitede felsefe tarihi alanında yüksek lisans yapmıştır. doktorasını ise odtü'de yine felsefe tarihi alanında tamamlayan önkal, maltepe üniversitesi insan ve toplum bilimleri fakültesinde dekan yardımcısı görevini yürütmektedir.

11) dr. heng-chang chen

centre for genomic regulation (crg)

hıv latency and genome evolution in reservoirs ( depolardaki hıv kuluçkası ve genom evrimi)

2011 yılında humboldt üniversitesinde doktorasını tamamlayan chen, ispanya'daki centre for genomic regulation'da çalışmaktadır.

12) yrd. doç. dr. hasan galip bahçekapılı

doğuş üniversitesi

evrimsel psikoloji (evolutionary psychology)

evrimsel psikoloji alanında çalışan bahçekapılı; lisans eğitimini boğaziçi üniversitesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise yale üniversitesinde tamamlamıştır. şu anda doğuş üniversitesi psikoloji bölümünde yardımcı doçentlik görevindedir. ayrıca "maymundan mı geldik?" kitabının yazarlarından biridir.

13) araş. gör. dr. kahraman ipekdal

ahi evran üniversitesi kırşehir

evrimsel biyolojiye giriş, evrim mekanizmaları, darwin (ıntroduction to evolutionary biology, mechanisms of evolution, darwin)

lisans eğitimini hacettepe üniversitesi biyoloji bölümünde alan yine aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. şu anda ahi evran üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

14) doç. dr. mehmet somel

orta doğu teknik üniversitesi

antik dna (ancient dna)

lisans eğitimini odtü biyoloji bölümünde tamamlayan mehmet somel, yüksek lisansını yine odtü'de, biyoteknoloji alanında yapmıştır. doktorasını ise leipzig üniversitesinde evrimsel biyoloji alanında yapan somel, şu anda odtü biyoloji bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. başlıca araştırma alanları insan evrimi ve yaşlanmadır.

15) profesör dr. ergi deniz özsoy(bkz: ergi deniz özsoy)

hacettepe üniversitesi

genomdan fenotipe: drosophila melanogaster'de lokomotor davranışın etkileşen genleri (from genotype to phenotype: locomotor behavior and genetic interaction in drosophila melanogaster)

1993 yılında hacettepe biyoloji bölümünü bitiren özsoy, 1996 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını, 2002 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. evrimsel biyoloji, genetik, genomik ve kantitatif genetik alanlarında çalışan özsoy, hacettepe üniversitesinde doçentlik görevini yürütmektedir.

16) assoc. prof. claus wedekind

university of lausanne, university of zurich switzerland

evolution of human cooperation, mhc-dependent sexual selection in humans and other mammals (insan dayanışmasının evrimi, insanlarda ve diğer memelilerde mhc’ye bağlı cinsel seçilim)

doktorasını bern üniversitesinde yapan wedekind, şu anda lozan üniversitesinde doçent olarak çalışmalarını yürütmektedir. eşeysel seçilim üzerine araştırmalar yapmaktadır

17) professor beatriz viçoso

the ınstitute of science and technology austria

evolution of sex chromosomes (eşey kromozomlarının evrimi)

lisans eğitimini rio de janeiro federal üniversitesinde tamamlayan viçoso, ediburgh üniversitesinde ise doktora derecesini almıştır. şu anda avusturya bilim ve teknoloji enstitüsünde yardımcı doçent olarak araştırmalarına devam etmektedir.

18) doç. dr. efe sezgin

izmir yüksek teknoloji enstitüsü

evrimsel epidemiyoloji: epidemiyoloji ve evrimsel biyolojinin sentezi (evolutionary epidemiology: synthesis of evolutionary biology and epidemiology)

doç. dr. efe sezgin, 1999 yılında odtü biyoloji bölümünden ana dal, kimya bölümünden yan dal alarak mezun olmuştur. lisans bitirme projesini prof. dr. aykut kence ile birlikte bombus arıları üzerine yapmıştır. 2005 yılında, aykut kence'nin de doktora derecesini aldığı, stony brook üniversitesi ekoloji ve evrim bölümünden doktora derecesini almıştır. doktora sonrası çalışmalarında abd ulusal sağlık enstitüsü'nün genom çeşitlilği araştırma laboratuvarında insan genetiği üzerine yoğunlaşmıştır. 2015 yılında izmir yüksek teknoloji üniversitesine öğretim üyesi olarak gelmiştir. karmaşık hastalıkların ve fenotiplerin genetik yapısı, insan evrimsel geçmişinin günümüz hastalıklarındaki rolü ve evrimsel epidemiyoloji konularında çalışmaktadır.

19) professor dr. lluis ribas

ınstıtute for research in biomedicine- barcelona, spain

the functional limits in the evolution of the genetic code. (genetik kodun evriminin işlevsel sınırlamaları)

lluis ribas, barcelona üniversitesinde biyoloji ve aynı yerde doktorasını da tamamladığı edinburgh üniversitesinde biyokimya alanında eğitim görmüştür. sonrasında mit'de çeşitli çalışmalar da yürüten ribas, iki tane biyoteknoloji şirketinin kurucusudur. ayrıca atyr şirketinde bilimsel danışman olarak çalışmaktadır.

20) dr. ali emre turgut

orta doğu teknik üniversitesi

evrimsel robotik (evolutionary robotics)

lisans eğitimini odtü makina mühendisliği bölümünde alan turgut, yüksek lisans ve doktora eğitimini de odtü makina mühendisliğinde tamamlamıştır. şu anda doçent olarak görev yapan ali emre turgut; mekatronik, kompleks sistemler ve evrimsel robotik gibi alanlarda çalışmaktadır.
21) dilek koptekin

orta doğu teknik üniversitesi

neolitik çağ (neolithic age)

hacettepe üniversitesi ve ege üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayan koptekin, şu anda odtü'de tıp bilişimi alanında doktora eğitimini sürdürmektedir

22) professor dr. john f allen

university collage london - united kingdom

why have organelles retained genomes, a hall (organeller neden genomlarını muhafaza ettiler, a salonu)

23) doç. dr. can bilgin

orta doğu teknik üniversitesi

24) dr. linus girdland flink

liverpool john moores university

25) dr. tomislav maricic

max planck ınstitute for evolutionary anthropology

26) dr. kay prufer

max planck ınstitute for evolutionary anthropology department of evolutionary genetics

devamını okuyayım »
17.01.2017 22:42