kutsalusta

  • 130
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

aquinolu thomas

13. yüzyıl ortaçağ hristiyan düşünür.

thomas aquinas’a göre tanrı, hiçbir şekilde bileşik bir varlık olamaz. bileşik varlık olmak, o’nun özüyle çelişir. farabi ve ibn sina gibi filozofların da savunduğu tanrı’nın basitliği düşüncesi, en temel anlamda, o’nun ontolojik olarak her türlü “bileşik” olma durumundan uzak olduğu anlamına gelir. tanrı mutlak anlamda basittir, hiçbir bileşiklik içermez. o’nun bileşik olmaması, “ilk neden” olmasından ileri gelir. çünkü bileşik olan varlığın bir şekilde kendisini var eden parçalarına dayanak teşkil edeceği için “ilk ilke” olması söz konusu olamaz.

tanrı’nın basitliğinden temel olarak şu beş iddia kast edilir: 1) “tanrı’da gerçekte ya da düşüncede herhangi bir niceliksel ayrıma gidilemez.” 2) “tanrı için iki farklı anlama delalet edecek form ve madde gibi bir ayrım söz konusu olamaz.” 3) “tanrı ile sıfat (ilim, irade, kudret vb.) ve isimleri arasında bir ayrıma gidilemez.” 4) “tanrı için cins ve fasıl ayrımı söz konusu olamaz.” 5) “tanrı’da varlık ve mahiyet (o nedir?) ayrımına gidilemez, çünkü o’nun varlığı bir mahiyete izafe edilemez.”

devamını okuyayım »
16.11.2016 12:15