kuzgun lese

  • çılgın (134)
  • 540
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

türk halkının ırksal özellikleri

asıl hâli "türk halkının antropolojik özellikleri" olarak geçen çalışma. ya da fransızcasıyla tam adı "recherches sur les caractères antrophologiques des populations de la turquie" (türkiye halklarının antropolojik özellikleri hakkında araştırmalar). bu isim konusunda bir yanıltma durumu var mı yok mu bilemiyorum.* ancak hemen hatırlatalım ki, bu çalışmanın ön adı da şu şekildedir: "l'anatolie, le pays de la 'race' turque" (anadolu, türk ırkının ülkesi).

isimden ziyade elbette içeriğe odaklanmak lazım ve feyerabend'in ve başka sözlük yazarlarının çeşitli yerlerde etraflıca açıkladıkları gibi, ırkçılıkla temellenen bir antropolojik araştırma söz konusu olmuştur bu çalışmayla birlikte. yine de 1930'lar ortamında, bilhassa avrupa'da antropolojinin ırkçılıkla el ele kol kola sarmaş dolaş olduğu da unutulmamalı. hatta bu sadece 1930'lar gibi, ırkçılığın ve faşizmin radikalize olduğu bir on yıl için geçerli de değildir, 19. yüzyılda da antropolojinin ırkçılığa "bilimsel amaçlarla" hizmet etmek gibi bir derdi olmuştur ve 20. yüzyılda da bu durum olagelmiştir. hatta edward said'e bu anlamda bakılması çok faideli olacaktır kanaatimce. örneğin edward w. lane'in mısırlılar hakkında yazdığı antropolojik çalışması "an account of the manners and customs of the modern egyptians" bu anlamda bir numaralı işlev sahibi eserlerdendir.

*edit: öyle bir durum yok, çalışmanın orijinal ismi bahsettiğim gibidir.

devamını okuyayım »