lelaps

  • 376
  • 4
  • 2
  • 0
  • 3 gün önce

tubalcain

uktecisinin isabet buyurduğu üzere efsanevi bir karakterdir. yahudi mitolojisinin yaratılış destanında kabil'in torununun oğlu olduğu anlatılır. aynı destana göre, tubalcain demircilikle uğraşmış ilk insandır ve bu yönüyle yunan mitolojisindeki hephaistos'u çağrıştırmaktadır -ki bu da farklı faklı kültürlere ait mitolojilerin detayda nasıl benzerlik gösterebildiğine çok güzel bir örnek teşkil eder-.

destanın bir yorumunda, tubalcain'in demir işleme sanatını geliştirmek suretiyle silah işçiliğinin kapısını açmış olduğu ve bu açıdan bakıldığında, kardeşi habil'i öldürmüş olan büyük dedesi kabil'e çekmiş olduğu ifade edilse de, bu benzetmenin, iki karakterin adlarının benzeşmesinin etkisi altında türetilmiş zorlama bir ilişki olduğu açıktır. (tubalcain-cain)

devamını okuyayım »
28.07.2004 00:25