lilithlou

  • 97
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

karbon piyasaları

karbon piyasaları, küresel bir tehdit olan iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için geliştirilmekte olan uluslararası düzenin finansal ayağını oluşturmaktadır. nihayet, sera gazı emisyonlarının likiditesini sağlayacak olan bu yeni finansal yapının genel amacı, dünya ekonomilerinin daha yeşil ve verimli teknolojilere doğru geçişlerinde katalizör etkisi yaratmaktır.

mevcut durumda zorunlu karbon piyasaları (ya da uyum piyasaları) ve gönüllü karbon piyasaları olarak iki çeşit karbon piyasası bulunmaktadır. birincisi ilk defa kyoto rejimi ile oluşturulan avrupa birliği merkezli zorunlu karbon piyasalarıdır. kyoto protokolü’nün temel alındığı piyasada devletler gelişmiş ve gelişmekte olan devletler olarak sınıflandırılmışlardır. gelişmekte olan devletlerin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk” anlayışına göre emisyon azaltımı sorumlulukları bulunmamaktadır. gelişmiş devletler ise sadece emisyon azaltımı taahhüdü vermekle kalmayıp, aynı zamanda gelişmekte olan devletlere maddi destek ve temiz teknoloji transferi konularında yardım etmekle yükümlüdürler. gönüllü karbon piyasaları ise, kyoto rejimi’nin zorunlu taahhütlerinden ve sınıflandırmalarından bağımsız olarak devletlerin, kurumların ve hatta bireylerin faaliyet gösterebildikleri bir piyasadır.

gerek zorunlu gerekse de gönüllü karbon piyasaları, çift yönlü fayda sağlayan mekanizmalardır. sera gazlarının emisyonlarının azaltım maliyetleri az gelişmiş ve gelişmekte olan devletler için ucuzlamış olurken, gelişmiş olan devletler de yeni ve düşük karbon emisyonlu teknolojileri üretebilmek için gerekli karbon kredilerini edinmiş olmaktadır. netice itibariyle, sera gazlarının emisyonlarının hangi bölgede azaltıldığı önemli olmadığı için bir denge oluşturulmuş, ya da denkleştirilmiştir.

türkiye, her ne kadar kyoto protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyorsa da; bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş gönüllü karbon piyasası’na yönelik projeler 2005 yılından beri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.türkiye'de karbon piyasaları için;

türkiye'de karbon piyasaları

devamını okuyayım »