lillien nienna

  • 493
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

sürü

--- spoiler ---

tuncel kurtiz'in oynadığı hamo'nun öfkesinin asla dinmediği bir film; bütün felaketlerin nedeni olarak sürekli berivan'ı suçlaması insanı delirtir. kan davasını bitirmek için kızlarını veren halilanların berivan'la konuşmalarına izin vermez, oysa ki barışı bozan kendileridir; ama o bunu bile kabul etmez, çocuk doğuramayan berivan'ı ve onu veren halilanları suçlar. kendini aşiretinin güçlü günlerinde sanmaya devam eder, geçmişte yaşar, gelenekleri temsil eder, gerçekleri kabul etmez. sonunda aşiretin bütün hayvanlarını alır, bir umutla ankara'ya gider. yolda başına gelenleri gördükçe üzülüp "yazık be kardeşim" diyen izleyici (ben), hamo'nun inatla berivan'ı suçlaması üzerine "müstahak bu herife" der. sonuçta olan zavallı berivan'a olur. ölüsü yerlerde sürüklenir, bu da yetmez hamo halilanlara insanlık dışı bir telgraf çeker. yani kısacası insanı perişan eden filmdir..
ayrıca o halilanların berivan'a bağlılığı, kızı feda ettikleri için duydukları suçluluk dikkat çeken başka bir unsurdur. sen barış olsun diye kardeşini ver veysikanlara, sonra barışı bozsunlar, kardeşini de sana göstermesinler..

--- spoiler ---

ha bir de tarık akan'ın en yakışıklı olduğu filmlerden biridir kanımca.

devamını okuyayım »
03.11.2007 12:09