linngari

  • 1580
  • 43
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

kanada

--- spoiler ---

türkiye'den iltica edenler suriye ve afganistan gibi ülkelerden iltica edenler kategorisine alındı.

göçmenlik ve iltica kurulu’nun hızlandırma politikası, kanada’da sığınma talebinde bulunmuş bazı ülke vatandaşlarına mahkeme sürecine gerek kalmaksızın mülteci statüsü alma imkanı sağlıyor.

hızlandırma işlemi, mülteci koruma kurulu’nun (rpd), iltica taleplerini adil ve etkili bir şekilde değerlendirme amacıyla kullandığı bir yöntem. güvenlik taramaları bu işlemde muhafaza ediliyor. kanada’da iltica talebinde bulunan herkes, hızlandırılmış değerlendirme kapsamına alınanlar dahil, güvenlik taramasını geçmek zorunda.

güvenlik taraması ise kanada sınır hizmetleri birimi (cbsa) ve kanada güvenlik istihbarat teşkilatı (csıs) tarafından ortaklaşa yürütülüyor.güvenlik taraması tamamlanmayan başvuru sahipleri henüz hızlandırılmış değerlendirme işleminden yararlanamayacak.

ayrıca, bakan temsilcisinin sürece müdahale hakkı, delil sunma veya soru yöneltme hakkı her durumda saklı tutulacak. eğer bakan temsilcisi müdahale niyetini ibraz ederse, söz konusu başvuru mülteci koruma kurulu’nun hızlandırılmış değerlendirme kapsamından çıkarılacak.

bununla birlikte, güvenlik taraması tamamlansa ve bakan temsilcisinin aleyhte müdahalesi olmasa bile, her başvuru sahibi hızlandırılmış işlemden yararlanamayabiliyor. ilgili kurul üyesi, başvuru dosyasını inceledikten sonra dosyadaki delillerin olumlu bir karar için henüz yeterli olmadığına hükmederse, değerlendirme sürecine tekrar duruşma eklenebiliyor.

hızlandırılmış değerlendirme işleminden sadece belirli ülke vatandaşları yararlanacak
sadece belirli bazı ülke vatandaşları hızlandırılmış iltica talebi değerlendirme işleminden yararlanabilecek. söz konusu ülkelerin belirlenmesinde ve o ülke vatandaşlarının duruşmaya bile gerek olmaksızın mülteci koruma kapsamına alınmasında şu gibi faktörler rol oynamış olabiliyor:

1. o ülkeden kişilerin başvurularının kabul oranı;

2. o ülkeden kişilerin başvurularının karmaşık olmaması (sorunların açık ve kesin biliniyor olması);

3. o ülkeden kişilerce yapılan başvuruların hacmi ve mülteci koruma kurulunun önceki duruşmalara dayalı birikimi.

1 ocak 2018 itibariyle, şu ülkelerin vatandaşları hızlandırılmış işlemden yararlanbilecek:
•afganistan
•burundi
•mısır
•eritra
•ırak
•süriye
•türkiye
•yemen

hızlandırılmış işlemden sadece kanada dışından başvurular, bu kapsama alınmıyor.

kaynak: http://irb-cisr.gc.ca/…aims.aspx?platform=hootsuite

--- spoiler ---

devamını okuyayım »
23.12.2017 12:08