liseli

  • 320
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

maaş pazarlığı

iş veren ve çalışan adayının, doldurulacak bir pozisyonun şartları ve koşullarıyla ilgili karşılıklı olarak müzakere edip anlaşmaya varma işlemidir.

salt verilen hizmet karşılığı ödenecek ücret olarak düşünmek yanlıştır çünkü bir iş anlaşmasında aylık ödenek dışında birçok farklı madde de vardır. misal: işten çıkarma tazminatı, sosyal sigorta yatırımları, çalışma gün ve saatleri, ek mesai ücretleri, vs..

çoğu zaman iş verenin teklifi ile başlar, adayın işletmeye katabileceği değere, taleplerine ve serbest pazar şartlarına göre pazarlık edilir. sonunda da iki taraf tarafından kabul edilir ya da bir taraf tarafından reddedilerek pazarlık sona erer. adayın pazarlık payının olması için alternatiflere sahip olması çok önemlidir. çünkü orada çalışmaya çok ihtiyacı olan bir adamla pazarlığa girecek kadar aptal bir yönetici bulamazsınız.

standart işlerde ve giriş pozisyonları için yapılması pek mümkün değildir zira birçok şirket tecrübe ve pozisyona göre sabit maaş sistemiyle çalışır.
ancak orta düzey yönetici düzeyini geçtikten ya da bir işte 3-5 sene tecrübe edinip uzmalık iddia edebilmeye başladıktan sonra yapılırsa olumlu sonuçlar alınabilir. birden fazla iş teklifi alınmışsa pazarlıkta koz olarak kullanılabilir. bunlar dışında, aynı işte uzun bir süre çalışıp kendini kanıtlayıp, yeni kontrat yapma/maaş düzeltmesi dönemine gelindiğinde, o iş için o şirkette vazgeçilmez olmaya başladıysanız büyük bir keyifle yapabilinecek pazarlıktır.

devamını okuyayım »