lucifer s smile

  • 1237
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

eksiklik teoremi

strong ai düşmanlarının ** savlarını desteklemek için yalan yanlış kullandıkları teorem. bir kere ai, "biz makinelerde insan zihninin benzerini yaratabiliriz" der. incompleteness theorem'de kullanılan varsayımlardan en önemlisi ise mantıksal olarak tutarlı bir biçimsel dizge varlığıdır (ki gödel bu dizgenin eksik olacağını göstermiştir). şimdi biz insan evlatlarında mantıksal tutarlılıkları düşündüğümüzde insan zihnini taklit eden ai'ın eksikliğinden de bahsedemeyiz çünkü zaten ortada tutarlı bir biçimsel dizge yoktur.

devamını okuyayım »
10.08.2005 23:17