makarnacanavari

  • azimli
  • hırçın golcü (260)
  • 1891
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

kat irtifakı

kat irtifakı; yapılacak olan yapının henüz tamamlanmadan bağımsız bölümlere ayrılması sırasında verilen tapu örneğine denir.

müteahhit tarafından yapılan projenin çizimi yapılır ve bu çizim ile birlikte belediyeye gidip inşaat izni alınırken, arsa dairelere ayrılır. bundan sonra da kat irtifak tapusu çıkartılmalıdır. bu tapu da daire numaraları ve dairelerin kime ait olduğu yazılı olmak durumundadır. inşaat halinde satın alınan bağımsız bölümler için geçerli olan kat irtifak tapusu, inşaatı yapan firmada arsa tapusu bulunur.

kat irtifakında aranan şartlar
1. yapı tamamlanmamış olmalıdır.
2. arsa üzerine yapılacak olan yapıda bağımsız bölümleri olması gerekmektedir.
3. yapının tamamında kat irtifakı olmalıdır.
4. maliklerin hepsi böyle bir şey talep etmelidir.
5. kanunda belirtilen belgelerin alınması şarttır.

kat irtifakı için gerekli evraklar
1. bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri, bu değerlere orantılı bir şekilde arsa paylarının yazılı olduğu bir dilekçe gereklidir.
2. yapının bir mühendis ya da mimar tarafından yapılması gerekmektedir.
3. söz konusu yapının belediye tarafından onaylanması şarttır.
4. arsa üzerinde inşa edilecek olan yapının konumu, arsada yer alacak olan yollar, caddeler, parklar, bahçeler belirtilerek belediyenin onayının alınması zorunludur.
5. ana gayrimenkulün yönetim planı tüm maliklerce imzalanmış olmalıdır.
6. bağımsız bölümlerin sırasıyla tüm detaylarının yazılı olduğu bir liste düzenlemelidir. bu listenin tüm malikler tarafından imzalanarak, noterde onaylanmış olmalıdır.
7. taşınmaz malın arsa payı, adedi, parsel ve paftası belirtilmelidir.
8. tarafların nüfus cüzdanı, pasaportu ve vergi numarası bildirilmelidir.

iskan talebi için gerekli evraklar
1. s.s.k ilişik kesme belgesi
2. vergi ilişik kesme belgesi( vergi dairesinden)
3. kanal vizesi (aski'den)
4. cephe fotoğrafları
5. ego uygunluk belgesi
6. telekom uygunluk belgesi
7. sığınak uygunluk belgesi (kaymakamlık sivil savunma müdürlüğü)
8. numarataj uygunluk belgesi (büyük şehir belediyesi fen işleri daire başkanlığı)
9. temel vizesi
10. ısı yalıtım vizesi
11. toprak vizesi
12. demir vize kartı
13. iskân harçları
14. yapı denetim uygunluk belgesi
15. asansör vizesi
16. yangın güvenlik raporu.

devamını okuyayım »