mamilodos

  • 89
  • 41
  • 6
  • 0
  • 5 gün önce

20 mart 2020 pandemi hastaneleri genelgesi

sağlık bakanlığı beklenen genelgeyi yayınladı.
bugünden itibaren tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi yani salgın hastanesi ilan edildi.
bu andan itibaren
özel - resmi hastane ayırımı yok.

genelge 1
genelge 2

bu türk sağlık sisteminde bir ilk olarak tarihe geçti.

1-sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, covıd-19 tanısı kesinleşinceye kadar sb, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu oldu.
2-bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edildi.
3-pandemi hastanesi: covıd-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlandı.
4-her pandemi hastanesi bünyesinde halk sağlığı genel müdürlüğü tarafından hazırlanan pandemi eylem planına göre pandemi genel koordinasyon ekibi oluşturulması zorunluluğu getirildi.
5- pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve bu vakalar için rezerve edilecek. vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenecek.
6-tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecek.
7-pandemi hastanelerinde covıd-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenecek.
8-pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.
9-pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenecek ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınacak.
10-pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenecek.
11-pandemi hastanelerinde covıd-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın doğum kliniklerinin olduğu
hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenecek ve rezerve olarak tutulacak.
12-pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirmesi konusunda tam yetkili sayıldı.
13-ilsağlık müdürlerine tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetki verildi.
14-covıd-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan hastaneler bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevk edecek. hastaların sevki il içi veya il dışı 112 komuta kontrol merkezleri tarafından koordine edilecek

devamını okuyayım »