manik atak

  • 412
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

bir ilaç yazma sanatı olarak psikiyatri

tercümesi psikiyatri bir ilaç yazma sanatıdır. ya da
psikiyatri bir ilaç yazma sanatı mıdır?
bir argümansa yanlış bir argüman yok bir soruysa cevabı hayır olan bir soru.
psikiyatri bir sanat olmadığı gibi bir bilim de değildir. tıbbın diğer dalları gibi bilimden beslenen teknik bir disiplindir. amacı psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesidir.
türkiyedeki hekimlerin ilaç firmalarının parasıyla ailecek tatile gitmek gibi bir geleneği olduğu, hekim hatalarının can aldığı, hastaların rehin tutulduğu vs vs gibi reality show söylemleri ne yazıkki yeterince rating yapmıştır. bu tür söylemlerle gaza gelenler arasında sadece reality show tutkunları değil eğitim ve sosyokültürel seviyeleri yüksek aydın kesim de saf tutmaktadır.
her meslek dalında olduğu gibi hekimler arasında da işini layığıyla yapmayanı mevcuttur. bu şahısların varlığı bir meslek grubuna pervasızca bok atılmasını haklı çıkarmaz, buna bir zemin oluşturmaz. özellikle güven ilişkisinin son derece önemli olduğu, hastlarala kurulan terapötik ilişkinin tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğu hekimlik mesleğinin icrasını zorlaştırır o kadar. bundan hekimler ve hastalar zarar görür.
peki türkiyede her fırsatta bok atılan hekimler ne şartlarda çalışmaktadır.
tıp fakülteleri nasıl fakültelerdir, devam edebilmek, bitirebilmek ne gibi fedakarlıklar gerektirir
tıp fakültesi bittikten sonra zorunlu hizmette 2 yıl çalışmak nasıl bir şeydir?
uzmanlık eğitimi sonrası 2 yıl daha zorunlu hizmete gitmek nasıl bir şeydir?
üniversiteler ve devlet hastanelerinde çalışan binlerce hekimin aldığı ücret diğer meslek dallarıyla karşılaştırıldığında çoğundan daha fazla mıdır yoksa az mıdır?
günde 50 hasta mauyene edip, gece sabaha kadar nöbet tutup ertesi gün yeniden 50 hasta gören hekimler ilaç yazmanın dışında hekimlik sanatını nasıl icra edebilir? hesap basittir (8 saati 50'e bölün) devlet ve üniversite hastanelerinde nöbet ücreti olarak ödenen 18 ytl ile ne tip sanatsal yatırımlar yapılabilir?
tıp fakültelerinde yetişen, mesleğini icra eden hekim adayları ve hekimler kendi gözlemlerime göre hiçbir meslekte olmadığı kadar meslek etiği kurallarına bağlı yetişmektedir hem de bu tür bok atmalara papuç bırakmayacak kadar.

ucuz argümanlarla hekimler üzerinden orada burada pirim yapmaya çalışanlara karşı da hiçbir önyargısı olmadan mesleğinin gereğini yerine getireceklerdir.

pişmanlık hissi pis bir histir. geldiği zaman hiçbir ilaç firmasının ilacıyla kolay kolay geçmeyen bulantı-karın ağrısı karışık bir sızı şeklinde algılanır. bir gün acil serviste hayatı genç bir hekim tarafından kurtarıldığında da gelebilir, bir dahiliye doktor odasında ya da kardeşi şizofreni tanısıyla psikiyatri servisinde yatarken de, eşi doğum yaparken de, çoluk çocuk maaile, tatile gittiğinde gecenin üçünde çocuğu hastalandığında da.
ayrıca (bkz: basa kalan giyilir).

devamını okuyayım »
13.11.2006 22:03