marlon

  • 438
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

exploit

i$letim sistemlerin çok kullanıcılı sistemlerde kullanılmaya ba$lamasıyla birlikte sistemlerde kullanıcıların yetkisi de sözkonusu olmu$tur. ki$isel i$letim sistemlerinde (örneğin dos) sistemi aynı anda tek kullanıcı kullandığı için bütün dosyalara eri$ebilir, okuyabilir vs. ancak aynı anda pek çok ki$i tarafından kullanılan i$letim sistemlerinde sistemin bir yöneticisi olmak zorundadır ki bu novell'de supervisor, unix ve clone'larında root,nt'de administrator olarak adlandırılır. i$te bu çok kullanıcılı sistemlerde yetkisini artırmak isteyen normal kullanıcılar sistemde daha yetkili hale gelebilmek için exploit dediğimiz programlar yazmı$lardır. exploitler i$letim sistemi üzerindeki herhangi bir programın eksikliğinden yararlanarak kullanıcıyı daha yetkili hale getirmeye yararlar. exploitler local ve remote olarak ikiye ayrılır. local exploitler i$letim sisteminin bir kullanıcısıyken uygulanabilir, remote exploitlerde ise sistemin bir kullanıcısı olmanıza gerek yoktur. sistem açıkları ve bu açıkları kullanmak için yazılmı$ exploitler günden güne artmakta ve her sistem açığı için patch'ler yazılmakta.

devamını okuyayım »