mate of inanna

  • bıçkın (473)
  • 663
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

kötülük problemi

tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir hüküm veremiyor oluşumuzdan bağımsız olarak halihazırda zaten var olan kötülük, tanrının aynı anda hem sonsuz kudret hem de sonsuz merhamet sahibi olamayacağına, aksi takdirde ortada bir çelişki bulunacağına delil oluyor. tanrının mevzubahis sıfatlarındaki çelişkiyi ortadan kaldırmanın amaçlanması haricinde, kötülüğü reddetmenin bir işlevi ya da anlamı da yok.

kötülük deyince problem çarpıtmaya açık hale gelebiliyor olduğundan, konunun özüne tesir edebilmeyi daha olanaklı kılması açısından kötülük yerine acı ya da keder de kullanılabilir.

tanrının var olmaması durumunda kötülüğün neden var olduğunu açıklayamayıp, bu açıklanamayışı tanrının varlığına delil olarak göstermek, sonrasında sonsuz bir ödül ile telafisi vaad ediliyor bile olsa, kötülüğü zaten hiç yoktan yaratıp insanlara acı çektirenin de zaten tanrının ta kendisi olduğunu iddia etmek oluyor. yoktan yarattığı kullarının acı çekmesine müsaade ederken, tanrının sonsuz merhameti ya da merhametinin sonsuzluğu nerede kalıyor? eğer tanrı sonsuz merhamet sahibiyse, o zaman tanrının gücü bütün kullarının iyiliğini maksimize eden daha iyi bir yol bulmaya yetmiyor. acı çekmek zorunda kalmaksızın herkesin mutlu olabildiği, bütün kullarının iyiliğini tesis edebildiği bir varoluşu tasarlayamıyor tanrı. merhametli bile olsa, herkesi kötülükten ve acıdan korumaya gücü yetmiyor. kaldı ki kendine inanmayanları sonsuz bir azap ile cezalandırırken merhamet de buhar olup uçuyor.

önceden zaten sorulmuş olanı insan tekrar sormadan edemiyor : her şeyi bilmeye gücü yetmeyen kulun, özgür iradesi ile yaptığı seçimler sonucunda sonsuza kadar azap çekebilecek olması, sonsuz güçlü ve sonsuz merhametli bir tanrı kavramıyla nasıl bağdaşabiliyor?

devamını okuyayım »