matilda

  • 142
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

empresyonizm

empresyonist ressamların kendi gruplarına verdikleri ilk isim batignolles'dü çünkü, zamanında batignolles sokağındaki cafe guerbois buluşma noktalarıydı ve kendilerini böyle adlandırmayı seçmişlerdi. daha sonra monet'nin impression, soleil levant adlı tablosuyla empresyonizm ismini aldılar. empresyonist akım fransa'daki güzel sanatlar sisteminin katılığına ve o dönemde eserlerin salon adı verilen yerlerde sergilenmesine tepki olarak doğmuştur.bu nedenle empresyonistlerin çok büyük çoğunluğu fransızdır.
empresyonist akımın ressamları genelde açık renkler kullanırlar, siyah ve beyazı kullanmazlar çünkü onları renk olarak görmezler. mutlaka siyah kullanmaları gerekirse bir sürü rengi karıştırıp siyahı elde etmeye çalışırlar (ki bu çaba da renk çemberinin bulunmasına ön ayak olur).
izlenimlerini gözleriyle edindiklerinden ve amaçları izlenimlerini betimlemekten ibaret olduğundan gözle eli özdeşleştirirler. gözün bir el olduğunu ve bu el sayesinde izlenim edindiklerini düşünürler.
genellikle dış mekanı resmederler ama bi yandan da insan figürleri birinci plandadır.kontrast renkler sıkça kullanılır.

devamını okuyayım »