mavikaranlik

  • azimli
  • anadolu çocuğu (302)
  • 9606
  • 72
  • 38
  • 0
  • evvelsi gün

29 mayıs 2015 göğüs cerrahına yapılan saldırı

hemen bir hastaneye ki bu hekim arkadaşımızın katledildiği hastanedir, adını verirler.

ama aynı kapitalist sağlık modeli devam eder.

günde 100-120 hastalık poliklinik,

günde 7-8 hastayı acil ameliyata aldığın nöbetler, nöbet sonrası devam ettiğin mesailer...

memnun olmayan eski hastalar artık onları yeni sağlık modeli müşteri olarak görüyor,

ve tükenmişlik sendromu ile sağlık çalışanı hekimler, hemşireler, teknisyenler vb vb.

şimdilik susayım.

pazartesi tüm hastanelerin greve gitmesi gereken katliam.

acil, yoğun bakım, kanser ve çocuk hastalar dışında kimse sağlık hizmeti alamamalı.

performans sistemi kalkana, hastaların katkı payı kalkana, sağlık emekçilerine yönelik şiddet son bulana kadar. sağlık eşit ve ücretsiz olana kadar. sağlık emekçilerine insanca çalışma koşulları sağlanana kadar.

devamını okuyayım »
29.05.2015 19:12