mbx

  • 235
  • 8
  • 3
  • 0
  • 3 gün önce

ysk'ya fax yoluyla itiraz ediyoruz kampanyası

itiraz için tarafımca hazırlanan aşağıdaki dilekçeyi kullanabilirsiniz;
faks numarası 0312 419 53 08

tanım katıldığım kampanya sonuç bekliyorum.

--------------------------------

yüksek seçim kurulu başkanlığı’na

itiraz eden : ad - soyad
t.c. kimlik no:
adres:
tel: …….

konu : 16 nisan 2017 günü gerçekleştirilen halkoylamasında mühürsüz oy pusulaları ve zarflarının geçerli sayılmasına dair karara itirazımdan ibarettir.

açıklamalar
16 nisan 2017 günü gerçekleştirilen halkoylaması esnasında, kurumunuzca; sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece, bu oyların geçerli sayılacağı duyurulmuştur. oy verme işlemleri tamamlandığında da, bu duyuru doğrultusunda mühürsüz oylar geçerli kabul edilerek oy sayımı yapılmıştır.

yapılan işlem yani seçim kurulu ve sandık mührü bulunmayan oyların geçerli sayılması açıkça kanuna aykırıdır. seçim kanunu’nun 98. maddesi şu şekildedir;

“sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.”

yine geçerli olmayan oy pusulalarının sayıldığı seçim kanunu 101. maddede, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, pusulalar geçersiz pusulalar arasında sayılmıştır. benzer yönde genelgeler olduğu da kurumunuzun bilgisi dahilindedir.

kanunun metninden açıkça anlaşıldığı üzere; sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasını gerektiren bir istisna belirtilmemiş aksine şarta bağlı olmaksızın geçersiz sayılması emredilmiştir. bu sebeple kurumunuz tarafında yapılan duyuruda belirtilen “dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece” şeklindeki istisnanın hiçbir kanuni dayanağı bulunmamaktadır.

anayasa’yla verilen seçimin yönetimi ve denetimi görevinin kanunlara uygun olarak yapılması, yönetim ve denetimle ilgili verilecek kararlarda kanunun emredici kurallarına aykırı davranılmaması gerekmektedir. ancak kurumunuz tarafından yapılan uygulamada bu genel prensibe uyulmamış kanuna göre geçersizliği konusunda hiçbir şüphe olmayan oy pusulaları geçerli sayılarak seçimin sonucuna etki edilmiştir. bu şekilde halkın iradesinin sonuçlara tam olarak yansımasının önüne geçilmiştir.

sonuç ve istem : yukarıda açıklanan nedenlerle; yapılan hukuksuzluğun derhal düzeltilmesini, kanuni tanıma göre geçersiz sayılması gereken oyların bu aşamada tespitinin mümkün olması halinde geçersiz sayılmasını ve seçim sonuçlarının geçersiz oylara göre yeniden değerlendirilmesini, geçersiz oyların geçerli oylardan ayrılmasının mümkün olmaması halinde 16.04.2017 tarihli halkoylamasının bütün olarak iptal edilmesini, neticeden tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

itiraz eden
ad ---- soyad

devamını okuyayım »
18.04.2017 13:07