mc r 9

  • 386
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

fibonacci serisi

mov cx,000ah
mov ax,0000h
mov bx,0001h
mov dx,0100h
mov [bx],al
inc bx
mov [bx],bl
s1: add al,bl
inc dx
mov [bx],al
xchg al,bl
loop s1

bir x86 emulatoründe ilk on serisi bu şekilde hesaplanabilen sayılar.

devamını okuyayım »