mehmet nazim ran

  • şamda kayısı (702)
  • 936
  • 6
  • 5
  • 0
  • dün

kamal atatürk

hepimizin bildiği gibi atatürk'ün asıl adı mustafa'dır. ancak arapça olan bu ismi hiç sevmemiş, okul yıllarında kendisine takılmış olan kemal adını kullanmıştır. kurtuluş savaşından sonra ise gazi paşa olarak anılmıştır ki, bence kendisine en çok yakışan isim budur. hatta aziz nesin ben atatürk'ün yerinde olsam, soyadı olarak gazi'yi alırdım demiştir.

kamal-kemal ayrımına gelince, 1930'lardan sonra atatürk türk kültürünü kendine özgü bir hale getirmek ve fars-arap etkisinden kurtarmak için tamamen dile yoğunlaştı. o devrin modası, farsça-arapça sözcüklerin yerine çağatayca yeni kelimeler bulmaktı. bir ara bu dil devrimi öyle bir hal aldı ki, eleştirmek için yazmıyorum, yazılan metinler okunamaz, daha doğrusu anlaşılamaz hale geldi.

sanıyorum dil ve din devrimi ile birlikte atatürk'ün nihai hedefi, türkiye'nin ortadoğu kültüründen tamamen kopması ve japonya gibi, tamamen kendi özgün kültürüne ve belki de dinine sahip bir ülke haline gelmesi idi. fakat ömrü vefa etmedi. ölümüyle beraber de bu projeler olduğu gibi rafa kalktı.

işte kamal atatürk adını alması da böyle bir politikanın sonucudur. fakat bu adı üç yıl kullanabilmiştir. soyadı kanunu ile birlikte mustafa'yı bırakan gazi paşa, mustafa kemal atatürk adlı birisi kağıt üzerinde hiç olmamıştır, daha sonra kemal'i de kamal haline getirmiş, fakat kitleler kendisine artık atatürk diye hitap ettiğinden bu değişiklik pekçok kişinin dikkatini çekmemiştir. 1938'den sonra da atatürk'ü kamal diye zikreden olmamıştır.

devamını okuyayım »
28.07.2012 17:04