merkez pusu

  • 91
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

bilgi ekonomisi

bu ekonomi türü tüm iktisadi sistemlerde bir devrim yaratmak üzeredir.iktisadın spesifikleşmiş mertebesine kaymıştır.bilgi ekonomisinin yaratıldığının çok daha iyi anlaşıldığı şu günlerde neoklasik ya da keynesyen ekonomik sistem teorilerinin pek azımsanmayacak bölümü çürümeye yüz tutmuş durumdadır.çünkü söz konusu dönemlerde üretim faktörleri emek ve sermaye olarak algılanmış ve bilgi hesaba katılmamıştır.ayrıca bu teoriler arz yanlı iktisat düzleminde düşünülmüş, talep hesaba katılmamıştır.ancak günümüzde her konuda patlayan sistemli bilgi veri tabanlarıyla paralel olarak gelişen teknoloji; o çok meşhur emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilik olarak belirlenen üretim faktörlerine teknoloji ve bilgiyi de dahil etmiştir.

bir önemli nokta da, bilgi ekonomisinde artan verimler(azalan maliyetler) kanunun geçerli olmasıdır.duruma şu açıdan yaklaşmakta fayda var: klişe iktisat bilimi tanımları nelerdir?genellikle kıt kaynakların reel bir şekilde kullanılması için gereken tüm faktörler olarak tanımlanabilir.ancak işin içine bilgi girdiği zaman kıt kaynak diye bir olgu söz konusu değildir.bilgi sınırsızdır ve artmaya devam eder.kullanıldıkça verimi de artar.nitekim konuya aşina olanlar leontief paradoksu'nun ortaya çıkmasının nedeninin bilgiyle(abd'li işçilerin yüksek verimi) yakından ilgili olduğunu hatırlayacaklardır.ayrıca bilgi ve teknoloji kullanıldıkça üretim de artar ve maliyetler düşer.bu da klasik ve keynesyen iktisat teorilerinin güncellenmesi gerektiğinin en önemli kanıtıdır.

devamını okuyayım »