midnight black

  • baldan tatlı (643)
  • 608
  • 31
  • 5
  • 0
  • evvelsi gün

decameron

italyan şair, yazar ve bilgin boccacio’nun yüz öyküden oluşan kitabı. kitabın ana düşüncesi şudur: insan gerçekten soylu olmak için, yaşamı acı duymadan olduğu gibi kabul etmelidir ve daha da önemlisi, beklentilerine ne ölçüde ters düşerse düşsün ve ne ölçüde trajik olursa olsun, kendi eylemlerinin sonuçlarına rıza göstermelidir.

devamını okuyayım »
30.05.2018 21:14