mikatokushi

  • 430
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 ay önce

zorunlu askerlik

"
'senin sesin gür çıkıyor. bunu yemin töreninde okuyacaksın!'

bir konuşma metni. alayda, benimle beraber eğitilmiş kim varsa, onların adına yazılmış bir metin. daha da önemlisi, onların adına okunacak bir metin. aile adı verilen hücre orduların izleyeceği törende, hep bir ağızan edilecek yeminden önce okunacak bir metin. özeti şuydu: bildiğimiz bütün kutsal değerler adına, bildiğimiz bütün kutsal değerleri koruyacağımıza ant içiyor ve bize bu fırsatı veren komutanlara teşekkür ediyorduk. tabii ki metnin yazarı bizden biri değil, kendilerine teşekkür ettiğimiz komutanlardı. aslında metin yıllardır aynıydı. sadece tertip ve devreyi belirten sayılar değişiyordu. tesadüfe bırakılacak bir konu değildi. her an benim gibi bir adam çıkabilir ve alay komutanına selam verdikten sonra mikrofonun başına geçip, karşısındaki tribünlerde oturan binlerce gururlu insana bakarak şunları söyleyebilirdi:

'zorunlu askerlik hizmeti, emek, zaman ve kaynak israfıdır. erlik, derhal bir meslek statüsü kazanmalı ve profesyonel ordunun bir parçası haline gelmelidir. her üç ayda bir toplanan yüz binlerce genci askere dönüştürmek için harcanan çabanın onda biriyle ordunun işlevselliği on kat arttırılabilir. sosyo-ekonomik açıdan geri bırakılmış toplumun zorunlu askerlik hizmeti yoluyla olumlu anlamda biçimlendiği düşüncesi asla gerçerli değildir. bunun kanıtı, nesillerdir askerlik hizmetini tamamlamış erkeklerin yönlendirdiği günümüz toplumunun mevcut düzeyidir. askerliğin insanı adam ettiğine ilişkin inanç, bütünüyle temelsizdir. on dokuz yaşına kadar cahil bırakılmış genç erkekleri dayatma yoluyla, on beş ay içerisinde bilinçlendimek mümkün değildir. dolayısıyla, 460 gün boyunca izmarit topyalarak mıntıka temizliği yapmış olanla, kanalizasyonu denize akıtan aynı kişidir. dolayısıyla, 460 gün boyunca vatan sevgisi aşılanan insanla, devletine kazık atan aynı kişidir. dolayısıyla, 460 gün boyunca vatandaşını adam etmek için uğraşanla, insani gelişmişlik endeksinde dünya 84'üncüsü olan aynı ülkedir. ordu, zorunlu katımlara ihtiyaç duymayacak kadar ciddi bir kurumdur. aldığımız eğitimin süresi on haftadır. çağdaş hiçbir ordu on haftalık erlere güvenerek varlığını sürdüremez. kahramanlık şiirleri okuyan ve komando üniforması giymiş beş yaşındaki çocuklar kadar asker olan bizler, bu vatan için öleceğiz. çünkü ne savaşmayı biliyoruz ne de hayata dair bir umudumuz var!'
"

* *

devamını okuyayım »
28.11.2009 01:17