mind the gap

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (520)
  • 1368
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

unfpa

birleşmiş milletler nüfus fonu. kurulus, aile planlaması, üreme sağlığı, nüfus meseleleri ve cinsiyet konularıyla ilgili amaçları uygulamakla görevlidir.

birleşmiş milletler nüfus fonu, nüfus ve üreme sağlığı programlarına uluslararası fon sağlamada dünyanın en büyük kaynağıdır. dünyanın en önde gelen kadınların kaç adet ve hangi sıklıkla çocuk sahibi olmasına karar vermesi hakkının savunucusudur. unfpa’in yetkilerinin bir bölümü de, gelişmekte olan ülkelere, kişisel karara bağlı olarak üreme sağlığı ve aile planlaması hizmeti sağlamasına yardımcı olmaktır. unfpa yetkilerini bir seri uluslararası sözleşme ile çizmektedir. kuruluş,
(1) kadın ve erkeklere ailelerini planlamaları konusunda yardımcı olmak;
(2) istemeyen gebelikleri önlemek;
(3) sağlıklı gebelik ve doğum yaşamalarını sağlamak;
(4) hiv/ aids gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korumak; ve
(5) kadınlara karşı şiddetle mücadele için hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır. bütün bu öğelerle üreme sağlığınının gelişmesine yardımcı olmaktadır.

unfpa’in iş yükü, 1994 yılında uluslararası nüfus ve kalkınma konferansı’nda, 179 ülke tarafından (türkiye dahil olmak üzere) kabul edilen eylem planı (program of action) tarafından çizilmiştir. programın amaçlarından biri, 2015 yılına kadar üreme sağlığı programlarının temel sağlık hizmetlerinde yer almasını sağlamaktır.

devamını okuyayım »
29.12.2005 12:57