mind the gap

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (519)
  • 1368
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

nefret söylemi

son zamanlarda ifade özgürlüğü konusunda iyice gündeme gelen, bir grubu ırk, cinsiyet, etnik köken, tabiyet, cinsel yonelim, din ya da engellilik konularına dayanarak aşağılamak, küçük düşürmek niyetli, ya da şiddete kışkırtmak amaçlı söylemler için kullanılan terimdir. *. bu söylemler hem yazılı hem de sözlü olabilir.

her zaman, her durumda olduğu gibi hate speechi tanımlamak, neyin hate speech kapsamında olacağına karar vermek için yoruma açık, ülkeden ülkeye değişecek savunmalar yapılmaktadır. bir çok ülke çeşitli yasalarla hate speechi kontrol etmeyi amaçlamaktadır.

mesela, 7 tane avrupa ülkesi nazi soykırımını inkar etmeyi yasaklamış, avrupa konseyi soykırım ve insanlık suçunu aşağıladığını düşündüğü revizyonizme karşı yasalar çıkarmış, ingiltere ise ırkçılığı teşviki şuç olarak kabul etmiştir. bunların yanında homofobik söylemlerin de hate speech kavramı altında ele alındığı görülmektedir.

güzel bir örnek istersek, aklımıza hemen hz muhammed ın karikatürünün cizilmesi gelsin ve buna rica ederim kimse ifade özgürlüğü demesin. ifade özgürlüğünü bir yerde iddia etmek istiyorsak tayyip erdoğan kafalı kedi karikatürünün belirli bir gruba karşı nefret belirmediğini filan söyleyelim*.

işte kısaca hate speech böyle birşey.

(bkz: ukteydim doldum)

devamını okuyayım »
21.07.2006 12:50