mindfr

  • 121
  • 9
  • 2
  • 0
  • 4 gün önce

demans

yaşlılıkla birlikte, kişide; örneğin motor koordinasyonda, uykuda ve mental fonksiyonlarda birçok değişiklik olur. demans mental işlevlerde, bellekte ve edinilmiş entelektüel becerilerde ilerleyici bir çöküntü demektir. birçok nedeni olduğu gibi yaşlanmanın bir sonucu değil, yaşla ilgili bazı hastalıkların (alzheimer ve pick, alkolik demans, kronik ilaç zehirlenmesi vs.) bir semptomudur. genellikle 45 yaşından önce pek rastlanmaz.
ayrıca depresyon, histeri, şizofreni, hipomani de yalancı demans kategorisine giriyor.

devamını okuyayım »