miss trivia

  • baldan tatlı (649)
  • 859
  • 17
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

yutkunmaktan hünnak olmak

eskiden kullanılan bir deyim. bilirsiniz ki iki tür yutkunma vardır. biri fizyolojik diğeri ise ruhani. ilki tükürük bezlerinin hareketidir. ikincisi ise gördüğümüz, aklımıza gelen bir şeyin bizde oluşturduğu yutkunmadır. yani gönül yutkunmasıdır.

"yutkunmaktan hünnak olmak" ise bu iki tür yutkunmanın harmanlaşmasıdır. yani gönül yutkunmasının boğaz hastalığına benzetilerek insanda yaşattığı ıstırabı anlatır. çünkü bu öyle bir şeydir ki insanın çene kemiklerini sarsar, gırtlakta bir kasılmaya neden olur ve kuru, eziyetli bir yutkunma yaşatır. gönül yutkunmasının boğaz hastalıklarına benzetilerek yaşattığı acıklı durumu ifade eder.

devamını okuyayım »