molla

  • ağır abi (467)
  • 938
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

seyyid kutub

fikirleri bağzı "solculara" has ikiyüzlülüke radikal bulunan islamcı düşünür, müfessir.

seyyid kutub'un bir kısmına katılmadığım devrimci fikirlerine bazılarının yaklaşımı için iki yüzlülük tabiri hafif bile kaçabilir. hususiyetle de kendisi el kaidenin ideoloğu olarak lanse etmek ise (amerikan kaynakların bir iddiası olması bir yana) marx'ı yahut lenin'i, stalin'in sovyet rejiminin katliamlarından mesul tutmak gibidir. evet merhum radikal bir siyaseti savunmuştur. ama bu mesela silahlı direnişi savunan sol düşünceden ne kadar farklı? dünyanın dört bir tarafında gerilla mücadelesi vermiş sol liderler hümanist ağıtlarla idolleştirilirken müslüman kardeşler ve kutup entellektüel infaza maruz bırakılır. neden? demokrasiden yoksun, çakma sosyalist bir rejim vaz eden popülist nasır'a karşı çıktığı için mi? müslüman olduğu için mi? ikisi birden mi? batı'lı değerler kümesini reddettiği için mi? unutmamalı ki 19. ve 20. yy. marksizm'inin de önemli bir damarı burjuva kültürünün ürettiği sanattan, siyaset felsefesine kadar bir çok ürünü reddetmiştir.

her şeyin ötesinde kutup benim için inandığı, yazdığı ve çizdiği şeyler uğruna ölmekten zerre kadar çekinmeyen bir adamdır. kendisine nasır'dan af dilemesi ve pişman olduğunu söylemesi karşılığında af teklif edildiğinde sözü şudur:

"ben allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. namazda allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf dahi yazmayacaktır.... eğer allah kanunuyla mahkum edilmişsem ben hakkın hükmüne razıyım. yok eğer batıl kanunlarla mahkum edilmişsem, ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem."

seyyid kutup'un davası sosyal adalet ve siyasi meşruiyet davasıydı. netekim ölümünden 40 yıl sonra susan buck-morse gibi siyaset kuramcıları kutup'un fikirlerinde global solun kendini özdeşleştirebildiği bir damar bulabiliyor ve bunu medeniyet kavramı üzerinden yürütülen sathi, yüzeysel ve iki yüzlü tasnif ve sınıflandırmaların ötesine geçerek yapıyordu.

ruhu şad olsun. onunkisi gibi bir ölüm çok az kişiye nasip olmuştur.

edit: imla, anlatım.

devamını okuyayım »
20.10.2014 11:53