mozaikci

  • 206
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

bulla

antik çağlarda bulla, birçok nesneyi mühürlemek için kullanılıyordu. örneğin paketler, yiyecek ve içecek kavanozları, tahta sandıklar, değerli eşyaların saklandığı odaların kapıları, gümrüğe tabii eşyalar ve yasal belgeler gibi. kil çamuruyla mühürlenen belgelerde, mühür baskılarını açmadan o belgeyi sahibinden başka birinin okuyabilmesi imkansızdı. güvenliği sağlayan bullalar, farklı eşyaların ve belgelerin karışmasını önlemek açısından da kullanışlıydı. bulla üzerinde şekiller, isimler veya imzalar kazınmış mühürlerin veya mühür halkalarının kil üzerine bastırılmasıyla yapılırdı. bu, orijinal mühür dizaynının tersini oluştururdu. ön yüzdeki şekiller tanrı, tanrıça, kral, mitolojik yaratıklar, maske, roma imparator ve imparatoriçeleri ile filozofların yüzlerinden oluşurdu. tapınaklar ve bitki şekilleri de sık kullanılıyordu.
zeugma mühür baskıları ise geç hellenistik ve erken roma imparatorluk dönemi mühürcülük sanatının (gliptik) en büyük koleksiyonunu oluşturmakta olup, dönemin siyasi, ekonomik, kültürel, etnografya, fauna ve florası hakkında bilgiler vermektedir. ayrıca zeugma mühür baskılarında tanrılar , tanrıçalar, krallar, karışık yaratıklardan oluşan mitolojik figürler , mitolojik hayvanlar, ikili, üçlü ve beşli masklar, roma imparatorları ve imparatoriçeler , düşünürler , masklar ,özel şahıs büstleri, mabetler, yazıtlar, bitkisel ve çeşitli semboller ve hayvanlar, betimlenirken, arka yüzünde bağlanarak birlikte gönderileceği veya emanete alınacağı papirüs, keten bezi, gibi belgelerin veya ahşap tablet ve kumaş torbaların izleri görülmektedir. kil hamurları kahverengi, siyah, kırmızı, gri ve mavimsi renktedir. formları üçgen, düz ve yemeni biçiminde olup, daire, düz ve oval damgalıdırlar. genel olarak kazıma betimli mühür ve yüzük taşı (gem) baskılıdırlar. kabartma betimli yüzük taşı (kameo) damgalı olanlar ise az sayıdadır. zeugma’da bulunan 100 bin mühür baskısıyla bu kentin ticaret ve haberleşmedeki yoğunluğu gözler önüne serilmiştir. zeugma'da ele geçen mühür baskılarının bir çoğunun üstünde ticaretle ilgili tanrı ve tanrıça resimleri mevcuttur. bunlar tykhe, fortuna , ve tüccarların, yolcuların, habercilerin tanrısı hermes'dir
bulla ebatları genel olarak 3-30 mm arasındadır. iri ebatlı olanlarda (15-30mm) genel olarak tanrı zeus ve roma imparatoru avgustus başı betimlidir.

devamını okuyayım »
05.05.2009 12:35