mr surreal moon

  • 281
  • 5
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

ekşi itiraf

insanları tanıdıkça, keşke tanımasaydım sonucuna varmanın kronikleşmesi, her şeyin bayağılaşması... çok yanlış yüzyılda olduğumu kanıksadım.

kullandığı sözleri korumak adına hayatını bile göze alacak kadar onuru için yaşayan insanların devrine gitmek istiyorum.

devamını okuyayım »