muskulpesentmisim

  • baldan tatlı (636)
  • 598
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

kadınların evlilik sonrası soyadını kullanabilmesi

iki açıdan noksan karar, bir nevî yetmez ama evet.

kararın gerekçesi, kocanın soyadını kullanma zorunluluğunun anayasadaki “kişinin manevi varlığını korumak ve geliştirmek hakkı"nı engellemesi. öyleyse, kadın anayasal hakkını kullanmak için neden mahkemeye gitmek, para ve emek haracamak zorunda? bu gerekmeksizin kendi soyadını kullanabilmesi yönünde değiştirilmeli uygulama.

ikincisi ve daha önemlisi, karar kocanın kütüğüne geçmek konusunda hiç bir değişiklik getirmiyor, soyadını almasan da kocanın kütüğüne geçiyorsun (bu noktada, heyecanlı sözlükçelere "dur soluklan yeğenim" demek gerekiyor, kütük uygulaması değişmediği için çocuk babanın soyadını alıyor zaten). kütük uygulamasının da değişmesi, yalnızca kadın hakları açısından değil türkiye'de sosyal adalet uygulamalarının en sorunlu taraflarından olan sosyal güvenlik haklarının aile üzerinden tanımlanmayıp, bireylere güvence sağlanması noktasında gerekli bir adım.

gelelim esas meseleye... yahu kimsenin bu karara "yaşasın, kadın hakları açısından en önemli mücadele kazanıldı, kadına şiddet son bulacak" muamelesi yaptığı yok. yok olmasına yok da, zaten içinde olmadığınız bir mücadele için sizi geren ne onu da anlamak mümkün değil. söylemek lazım; bu tür adımları tümden "lüzumsuz" bulmak bir parça cehalettten kaynaklanıyor. yukarıda bir çok kadın (babasının soyadı olsa dahi) kendisi için doğuştan gelen soyadı ile yaptığı çalışmalardan, isimden vazgeçmek istemediğini zaten anlatmış. daha büyük resimde, kadınların hukuk sistemine eşleri üzerinden dahil olmalarının ne kadar ciddi sorunlar yarattığını sahada çok yakından gözlemlemek mümkün. tek örnekle, yeşil kart ya da benzeri uygulalamalardan olmamak için şiddet gördüğü halde boşanmayı aklına bile getirmeyen ne kadar çok kadın olduğunu bilseniz şaşırırsınız. bakın elbette başka mücadeleler ve değişikliklerle birlikte soyadı kazanımı da, kadının kocası üzerinden tanımlanmaması için temsili bir ilk adım olabilir; polis-savcı vs gibi kamu görevlilerinde algı değişikliğinin önünü açabilir. neden küçümseyelim?

edit: imlâ.

devamını okuyayım »
13.07.2015 09:34