muz agaci

  • prezentabl (589)
  • 992
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

dsm-5

şöyle bir açık mektup/imza kampanyası içersinde, getireceği (ve getirmeyeceği) yeniliklerin genişçe bir eleştirisi bulunmakta olan tanı rehberi. başlıca eleştiriler;

- tanı eşiklerinin aşağı çekilmesi, bunun doğal getirisi olarak artacak ilaç kullanımı ve sebep olacağı zahiri* salgınlar (özellikle anksiyete ve dikkat eksikliği gibi hali hazırda tanı enflasyonu görülen rahatsızlıklarda);

- spesifik bir örnek olarak majör depresif bozukluk tanı kriterlerinden yas tutma istisnasının kaldırılması (doğal bir süreç olarak yas tutmanın bir depresyon semptomu sayılması yani);

- yaşlılar, çocuklar ve gençlerde doğal süreçler olarak görülebilecek durumların yeni getirilecek bazı kategoriler dahilinde bozukluk, anomali olarak teşhis edilebilmesi;

- henüz yeterince anlamlı biomarkerlar bulunamamışken (depresyon için serotonin ve şizofreni için dopamin teorilerinin gittikçe daha az kabul görmekte oldugu belirtiliyor) ve mental bozukluklar için kapsamlı ve geniş kabul gören biyolojik teoriler geliştirilememişken (bu açık mektubu yazanların iddiası, tartışılır), dsm-5'te her hastalığın temelinde biyolojik bir bozukluğun yer aldığına dair vurgular bulunması ve biyolojik bulgulara ağırlık verilmesi;

- hastalıkların sosyal sebeplerinin arka plana atılması ve yeni tanımlarla toplumsal ve politik sapmaların dahi hastalık olarak görülmesine imkan verilmesi

şeklinde. konuyla ilgilenenlerin tamamını ayrıntılı okuyup referansları bizzat gözden geçirmeleri tavsiye olunur bittabi. sayfanın sağ tarafından kampanyanın sponsorlarına da göz atılabilir.

devamını okuyayım »
02.11.2011 19:48