naksiberab

  • 147
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

birleşik suç

türk ceza kanunu'nun 42. maddesinde düzenlenmiştir. buna göre biri diğerinin ağırlaştırıcı sebebini ya da unsurunu oluşturan suçlar birleşik suçtur. en tipik örnek yağma suçudur. cebir ve şiddet suçu birleşir ve tek bir suç olan yağma suçunu oluşturur. bu durumda fail sadece yağma suçundan cezalandırılır.

devamını okuyayım »