naksiberab

  • 146
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

ebru

ebruya başlamadan yapılan tek dua geçmiş ebrucuların ruhuna fatiha okumaktır.

"ilâhi yâ rabbi! ezel’deki hükm’üne uygun olarak bu teknede zuhur edecek olan nakışların, hilkat’in nakışlarında meknuz olan hikmet’ini idrâken âciz olan bu fakirin nefsini teshir edip de enâniyetini azdırmasına izin verme! nefsimi, senin gibi bir hâlık olma vehminden de, bu vehmin tevlid edeceği bir şirk-i hafiden de, hubb-ı riyasetten de koru, yâ hâfız! fakiri ‘lâ fâile illallah’ sırrının edebiyle techiz et! bu tekne başındaki mesaiyi senin zikrinle taltif ve sana olan kulluğumun bir nişanesi olarak kabul et! destur yâ hakk!"
şeklindeki dua içerik olarak her ne kadar doğruysa da ebru geleneğinde yoktur ve rahmetli ahmet yüksel özemre tarafından kendi meşrebince yazılıp ortaya atılmıştır..

devamını okuyayım »
15.12.2011 16:22