nalayna

  • 1562
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

richard dawkins'in yaptığı zürafa otopsisi

şuradan izlenebilecek olan evrim teorisi adına gayet mantıklı, kabul edilebilir bir kanıt sunan videodur.

edit 1: sunmuş olduğu videodaki orijinal bilgilerden ötürü and justice erol'a teşekkürlerimi sunarım. bence yerinde ve güzel bir örnekti.

edit 2: gerek ateist gerek dindar arkadaşların evrim teorisi ile ilgili tutumlarını anlamakta güçlük çekiyorum. ateistler evrim kabul görürse tanrının (terminolojik farklılıkları bir kalem geçelim lütfen, sözü değil özü okuyalım) yokluğunun, dindar arkadaşlar ise evrim teorisi çürütülürse tanrının varlığının kesinleneceğini savlıyorlar. ancak iki tarafın da gözden uzak tuttuğu bir nokta var. tanrının varlığı ya da yokluğu ile ilgili her düşünce inancın alanına girer. bilimsel anlamda kesinkes kanıtlanması mümkün değildir. dolayısıyla bu alanda ileri sürülecek her görüş inanca dayalı olacaktır ve özellikle de şunu ayrıca belirtmek istiyorum ki "inanmamak da bir inançtır". (bilimsel olarak kanıtlayamadığınız sürece ki bahsettiğimiz konu için bunun mümkün olamayacağını söylemiştik.)

ateistler evrimin varlığını tanrının yokluğuna eşdeğer görüyorlar ki bunu çok anlamsız buluyorum. evrim gerçekten var olabilir ve bir tanrı kainattaki tüm canlıları evrimleşecek şekilde yaratmış olabilir. dolayısıyla evrim ancak dinsel öğretileri çürütebilir ve dinlerin yokluğuna kanıt olarak sunulabilir.

dindarlar ise evrimin yokluğunu dinlerinin doğruluğuna yoruyorlar. bu da aynı şekilde mantıksız. evet, evrim teorisi asılsız, dayanaksız ve yanlış bir teori olabilir. ancak bu, sizin seçtiğiniz dinin doğru ve seçiminizin mantıklı olduğunu göstermez. bu sadece evrimin yanlış olduğuna ve dolayısıyla yaratılış savının hala geçerli olduğuna, bir tanrının var olabileceğine ve kainatın ve üzerindeki tüm canlıların bu tanrı tarafından yaratılmış olabileceğine bir kanıt olarak gösterilebilir. öte taraftan dünya üzerinde bir sürü farklı din var. dolayısıyla evrimin geçersiz olması bu dinlerden hangisinin doğru olduğuyla ilgili bize bir bilgi sunmuyor ya da dinsel öğretilerin gerçekten tanrı tarafından gönderildiği; yani insan üretimi olmadığına dair bir kanıt da getirmiyor.

şimdi tüm bu bilgilerin ışığında konuya bakacak olursak evrim gerçekten var olabilir; ancak bu tanrının yokluğuna kanıt gösterilemez. evrim asılsız bir iddia da olabilir; ancak bu da benimsediğiniz dinin doğru olduğuna ve tanrı tarafından gönderildiğine kanıt gösterilemez.

devamını okuyayım »
04.10.2013 09:18