nasedo

  • ağır abi (463)
  • 550
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

fransız öpücüğü

insanoğlunun bu gezegende bilinçli bir $ekilde dola$maya ba$layıpta "hadi uygarlık kuralım!" dediği günden beri gerçekle$tirdiği en büyük eylem.değil asrın, asırların, çağların icadı.asla geçilemedi, geçilemez*

devamını okuyayım »