neandertal

  • 63
  • 2
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

star trek

en önemli özelliklerinden birisi türler arası etkileşimin ya da bilinmeyenle temasın en zor kısmının iletişim ve etkileşim sorunu olduğunu ortaya koyan bir dizi.

bu yüzden kahramanları aydınlanmacı ve modernist bir gelenek içinde konumlanır ve belirli değerler ve ilkeler üzerinden (örneğin türlerin doğal gelişimine müdahale etmeme, yaşamı koruma, ilk saldıran olmama vb.) hareket eder. örneğin ekip kendilerinden teknolojik ya da zeka olarak daha gerideki bir tür ile karşılaştıklarında ya da burada ekip üyesi tutsak edildiğinde basit saldırganlık davranışı yerine müzakereye, yaptırımlara, oyuna ve kandırmayacaya başvurur.

bu yüzden seri avrupalıların her ne olursa olsun etkileşim kurma zorlamasından kopmamakla birlikte (dizinin orjinal serisinde bu türden kapalılık politikası yürüten bir dünya zorla etkileşime zorlanır, çünkü emir böyledir), bu etkileşimin karşılıklı faydaya dayalı olması gerektiğine ve değer bazlı yürütülmesi gerektiğine inanç vardır.

kahramanlarımız zorlu bir durumla başbaşa kaldıklarında şiddeti her zaman en son araç olarak görür ve sorunun çözümünü bir karşılıklı yarar etrafında çözmeye çalışır. bu yüzden yumuşak güçserinin önemsediği bir güç olarak ortaya çıkar. belli çözümlerin ortalığı kırıp dökmeden de mümkün olduğunu gösterir ve sorf bu açıdan bile ergenlerin hayata bakışını olumlu bir işekilde düzene koyabilir. izlenilesidir.

devamını okuyayım »
26.07.2018 21:42