nickimiyitirdim

  • kofti anarşist (170)
  • 818
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

asker hakları

bugün düzenledikleri panel sonrası basın bülteni aşağıda:

asker hakları zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri raporu nu açıklandı

asker hakları inisiyatifi 12 ekim 2012, cuma günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında
şirin payzın’ın moderatörlüğünde, yazar kürşat bumin, zafer üskül ve ferhat
kentel’in katılımlarıyla zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri raporu’nu
açıkladı. rapor, www.askerhaklari.com sitesine mayıs 2011 – nisan 2012
döneminde gelen başvuruları temel alarak mağdurların anlatıları üzerinden
hazırlandı.

panel asker hakları inisiyatifi’nden tolga islamın raporu sunuşuyla başladı.
rapora konu olan 432 başvurunun istatistiki olarak %49’unda hakaret, %39’unda
dayak, %16’sında aşırı fiziksel aktiviteye zorlama, %15’inde yeterli sağlık hizmeti
alamama, %13’ünde tehdit, %9’unda orantısız cezalandırma, %5’inde şahsi işine
koşturma, %4’ünde uykusuz bırakma ve %4’ünde devrecilik olduğunu belirtti. bu
kötü muamelelerin sonucunda ise intihar, akıl sağlığını yitirme ve kalıcı fiziksel
hasarla karşılaşıldığını belirtti.

panelde söz alan kürşat bumin savaşı bilmeyen bir ülke olduğumuzdan dolayı
askerlikle ilgili konuları hafife aldığımızı belirtti. bumin askerlik sırasındaki hiyerarşi,
disiplin ve buna bağlı kötü muameleler sona ermeden türkiye’de askeri vesayetin
kalkmayacağını belirtti.

daha sonra söz alan zafer üskül, yatılı okul, hastane ve askerlik gibi alanlarda aslında
vatandaşların devlete emanet edildiklerini ve burada yaşanan kötü muamelelerin
şikayet mekanizmasının önemli olduğunu belirtti. üskül ek olarak askerlik sırasında
vatandaşlar intihara sürükleniyorsa, neden intihara sürüklendiklerini devlete sormak
gerektiğini ve etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti. üskül son olarak
askerlikle ilgili konuların da ombudsman denetimine açılması gerektiğini ve bağımsız
bir denetleme mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.

daha sonra söz alan ferhat kentel zorunlu askerlik sırasında yaşananlardan dolayı
türkiye’de insanlıklarını en çok koruyanların, askerlik yapmadıkları için kadınlar
olduğunu belirtti. öte yandan milliyetçiliğin üzerine inşa edildiği sistemin, askerliğin
de dahil olduğu, büyük bir yalan olduğunu, askerlik yapan herkesin, kendisinin
de dahil olmak üzere en azından küfür yediğini belirtti. dolayısıyla asker hakları
inisiyatifi’nin yaptığı işin görünürlüğü artırmak için çok önemli ve cesurca olduğunu
da belirtti.

moderatör olan şirin payzın ise zafer üskül’ün sözlerine de değinerek alman
anayasası’nın, insan onuru dokunulmazdır diyen ilk maddesini örnek verdi.

asker hakları inisiyatifi nedir?
zorunlu askerlerin karşılaştıkları kötü muamelelerden, onlara kötü muamelede
bulunanlar kadar bu sorunu görmezden gelerek ve tartışmaktan kaçınarak devam
etmesine izin veren siviller de eşit derecede sorumludur. askerhaklari.com sitesi
bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla sivil bir girişim olarak 2011 yılı nisan ayı
başlarında kuruldu.
site, kurulduğu günden bugüne zorunlu askerlik sırasında kötü
muameleye uğrayanlara destek vererek ve yaşanılan kötü muameleleri görünür
kılarak, bu konuda kamuoyunun farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak için çalıştı.
askerhaklari.com sitesine nisan 2011-nisan 2012 arasında geçen bir yıllık dönemde
zorunlu askerlik sırasında kötü muameleye uğradıkları iddiasıyla 432 başvuru yapıldı.
siteye gelen anlatılara dayanarak hazırlanan bu rapor, istisnasız toplumun tüm
kesimleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri olan bir sorunu görünür kılmak
ve zorunlu askerlik yapan bireylere yönelik kötü muamelelerin sonlanmasına katkı
sağlamak amacıyla hazırlandı. 122 farklı başvuru sahibine ait anlatılardan kesitlerin
yer aldığı rapor, zorunlu askerliğin sorunlu hallerini mağdurların anlatıları üzerinden
dolaysız bir şekilde aktarıyor.

devamını okuyayım »
12.10.2012 15:09