nightcrawler

  • 1620
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

osmanlı'da kızılbaş katliamları

tarihi, "biz ve düşmanlarımız" olarak gören ve böyle algılamak isteyen insanların, varsa da yoksa da reddetmek için türlü şekle girdiği meselelerden biri.

ben, böyle bir şeyin olup olmadığı konusunda hiçbir yorum yapmayacağım, fakat şunu söylemek zorundayım, devletler arası mücadelelerde, vatandaşlar, yem konumundadır. devletin bekası için, yönetim nasıl kendi içerisinde kardeş katlini şerri olarak meşru kılıyorsa, halkı içinde benzer önlemleri devletin bekası için alır. iyidir/kötüdür, doğrudur/yanlıştır ayrı konu, bu noktada hayata bakış açınız devreye girer, devletin bekası sizin için her şeyden üstünse bu "çıbanbaşlarının" hala çıbanbaşı olduğunu, hala iblis olduğunu düşünebilirsiniz. yok derdiniz, eşitlik, özgürlük, dayanışma ise, hem bunları öğrenmek, hem de bunları aşmak istersiniz. "biz ve öteki" çelişkisi sizin için çelişki olmaktan çıkmıştır.

osmanlı devleti/yavuz sultan selim, alevi düşmanı olduklarından, alevilikten nefret ettiklerinden bunları yapmadılar, bu, devletin bekası için her şeyin meşru görüldüğü bir dünyada, bir devletin, devlet olarak ayakta kalabilmek için, kendi içerisinde aldığı önlemlerden biridir. aynı 80 darbesi gibi.

osmanlının yasaları, islamiyet temel alınarak hazırlanır, aleviliğin, islamiyet içinde olduğu kadar da dışında olduğu düşünülürse, hukuki açıdan da, sünniler ve aleviler, bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık içindedir.

bunun üzerine, aynı günümüzdeki kürtler gibi, "devletin bölünmesi" konusunda bir potansiyel barındırdıklarından devletin düşmanı ilan edilmişlerdir.

şimdi soru şu, aynı zihniyeti sürdürmek mi istiyoruz?

devamını okuyayım »
21.05.2005 16:55