nihayet be

  • 280
  • 3
  • 2
  • 1
  • bugün

cicero

cicero, yunan felsefesinden epey etkilenmiş birisiydi. hattâ o kadar ki, yunancadaki birçok felsefî terimi latinceye çevirmişti. romalı yurttaşlarının güzel düşüncelerden mahrûm kalmasını istemiyordu, bir başka ifâdeyle "ot gibi" yaşamalarını kabûllenemiyordu. bu sebeple yoğun çalışma hayâtına rağmen oturup üşenmeden yüzlerce kavram için uygun bir latince kelime aramıştır, hattâ birkaç tane eseri de latinceye çevirmiştir. yetinmemiş, birçok konuda da eser yazmıştır. peki karşılığında ne görmüştür? marcus antonius denilen câhil ve zorbanın teki tarafından kafası kesilmek suretiyle öldürülmüştür. maalesef, felsefe tarihinde hemen her gerçek filozofun sonu böyle olmuştur. sokrates idâma mahkûm edilmiş ve baldıran içirilerek öldürülmüş; seneca zorla intihara mahkûm edilmiş ve bileğini keserek kendini öldürmüş; boethius aylarca zindana kapatılmış ve vahşice dövülerek öldürülmüş; hypatia daha da vahşice, bedeni parça parça edilerek öldürülmüştür.

sokrates zâten platon'un düşünce sisteminin kurucusu sayılır. cicero, seneca, hypatia ve boethius da platon'dan epey etkilenmişlerdir; hattâ hemen hemen her eserlerinde sokrates ve platon'a atıflarda bulunmuşlardır. tesâdüf müdür hepsinin de idâma mahkûm edilmeleri? bence değildir. zirâ sokrates ve platon'un düşüncelerine dayanabilecek kadar kalbe sâhip değildir hakîkat düşmanları.

devamını okuyayım »