no country for old men

  • azimli
  • hırçın golcü (275)
  • 1334
  • 49
  • 3
  • 0
  • evvelsi gün

türk toplumunun köylülükten kurtulamaması

bir toplum normal süreçte köylülükten şehre doğru evrilir. bizde sanki tersi geçerli. köy, yerinde saymanın, bağnazlığın özelliklerini taşır.köylüler de daha kaba bir zihinsel yapı, ilkel bir sosyal ilişki ağı içinde yaşar. dinsel inançları incelmemiştir. şehir uygarlaşmanın, zarafetin ve kompleks iktisadi ve sosyal ilişkilerin yatağıdır.

türkiyede kırk bin köy şehirlere aktı. elli yıllık bir süreçte bu köylüler şehre uymadı, şehri köylüleştirmeye basladı.

bugün yaşananların özeti budur.rte nin ve akp nin 'başarısı' da burada yatar. sosyal hayattaki anlık şiddet, tepkileri ölçüsüz insanlar, kılık kıyafet bagnazlıği, maço söylemler, dinin yontulmamış köylü geleneklerine indirgenmesi aynı meselenın tezahürleridir.

nikahtan cenaze törenlerine, trafikteki hallerimizden, eğitim sistemimize tüketim alışkanlıklarından izleğimiz sinema filmlerine, velhasıl eşya ile olan her türlü ilişkimizde köylü bir şema içindeyiz.

devamını okuyayım »
18.07.2018 11:44