nugua

  • bıçkın (493)
  • 836
  • 25
  • 5
  • 2
  • bugün

thoth

mısır mitolojisinde yazma, akıl, ay ve bilgeliğin tanrısıdır. piramitlerde ibis kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolma kalem ile her şeyi kaydettiği parşömenler vardır.
hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğuna inanılır.

yunan tanrısı hermes ile özdeşleştirilmiştir. bir görüşe göre de tarot kelimesi isminden türemiştir.

devamını okuyayım »