o2ke

  • 31
  • 4
  • 1
  • 0
  • 6 gün önce

fikri içtima

5237 sayılı tck'nın 44. maddesine göre fikri içtima "işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır."
maddeye baktığımızda tek bir fiil şartı ile birden fazla suç oluşması gerekir. bir fiilden ne anlaşılacağı doktrinde tartışmalıdır. bir görüş neticeye ağırlık vermektedir. bu görüşe göre bir olayda ne kadar netice varsa o kadar fiil vardır. örnek vermek gerekirse eğer bir kurşunla bir kişi ölür bir kişi yaralanırsa burada hem ölüm hem yaralama neticesi meydana geldiğindan birden fazla netice olduğu için bir fiil den bahsedilemez ve fikri içtima uygulanmaz. diğer görüş ise harekete ağırlık verenlerdir. bu görüşe göre fiil kelimesinden hareketin anlaşılması gerektiğini savunur. yine aynı örnekte tek bir kurşunla bir kişi ölür bir kişi yaralanırsa bu görüşe göre fikri içtima uygulanır.

devamını okuyayım »
23.06.2017 14:02