objet petit a

  • 1258
  • 5
  • 1
  • 0
  • dün

meta fetişizmi

marks'ın insanlar arasında şeyler vasıtasıyla bir ilişki biçimi oluşturma biçimi olarak tarif ettiği kavramdır. onun değer teorisinde kendini bulan bir metanın değerinin ancak başka bir meta vasıtasıyla vücut bulabileceği önselinden hareketle açıklar meta fetişizmini. meta fetişizminin iki türlü yansıması olduğunu (zizek), bunlardan ilkinin insanlar arasındaki ilişkilerin fetişist bir hale büründüğü kapitalizm öncesi toplumlar (efendi-tebaa ilişkisi) ; diğerinin ise modern toplumlarda görülen şeylerin fetişleşmesi kapsamında değerlendirilebileceğini (paranın fetişist işlevi) söylemek mümkündür. ilk durumda kişisel emeğin etkin olması ilişkiyi efendi-köle haline sokarken ikincisinde sadece değerlerin dolaşımı ilişkiyi "şey"leştirir.

devamını okuyayım »
19.02.2008 18:37