olmayansikimdeolanolaylar

  • delikanlı (433)
  • 843
  • 10
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

söyleyeni entel gösteren kelimeler

istiskal: sevmediğini belli edecek şekilde soğuk davranma.

lâyemut: ölümsüz.

hissikablelvuku: henüz gerçeklesmemiş olanı önceden hissetmek.

mahfuz: muhafaza edilmiş.

beynelmilel: herkes tarafından kabul edilen.

muhtelif: çeşitli.

handikap: engel.

malumatfuruş: bilmişlik yapan.

hasbıhal: karşılıklı konuşma.

merdümgiriz: kalabalıkları sevmeyen.

behemehal: mutlaka. her ne olursa olsun.

sermest: sarhoş.

muhteva: içerik.

şikemperver: yemek yemeyi seven.

tahammülfersa: dayanılmaz. tahammül edilemez.

lâyetezelzel: yanılmaz. her şartta güvenilir. sarsılmaz.

sofistike: aşırı karmaşık olan durum.

mamafih: bununla birlikte. bununla beraber.

iş bu entry kendini günden güne güncelleyecektir.

minval, bağlam, konjonktür, spesifik, filhakika, uzuv, ejaküle demeyenleri de dövdüklerini duydum ayrıca.

edit1:

lalettayin: sıradan. gelişigüzel.

tevatür: kesinlik kazanmamış. ağızdan ağza dolaşan söylenti.

babayani: görmüş geçirmiş. ağır başlı. babaca.

evsaf: nitelikler. vasıflar.

mülhem: ilham almış. gönlüne doğmuş.

âlicenap: haysiyetli. şerefli.

mesnet: dayanak.

müşkülpesent: zor beğenen.

meftun: büyülenmişcesine tutkun, aşık olan.

müştak: özleyen. şiddetle arzulayan.

ahval: hal. hadise.

cimbakuka: biçimsiz, çelimsiz kimse.

farımaz: yilmayan. yılmaz. vazgeçmez.

edit 2:

yafta: etiket.

seyrüsefer: trafik.

nasyonal: milli. ulusal.

alametifarika: marka.

argüman: iddia. sav.

sapyoseksüel: zekadan etkilenme, zeki insanlara hayranlık duyma.

devamını okuyayım »
28.07.2015 04:39