onyx re2

  • 144
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

genelkurmayın türk bayrağının yakılması açıklaması

22-03-2005 tarihinde yapılan açıklamanın içeriği şöyledir ;

büyük türk milleti,

hiçbir değerden nasip almamış bir grup tarafından, insanlığın ortak değeri
olan baharın gelişini kutlama adına düzenlenen masum etkinlikler, yüce türk
ulusunun sembolü, her zerresi şehit kanıyla bezenmiş şanlı türk bayrağına
saldırı densizliğinde bulunulacak kadar ileri götürülmüştür.

türk milleti engin tarihinde iyi ve kötü günler görmüş, sayısız zaferler
yanında ihanetler de yaşamıştır. ancak hiçbir zaman kendi vatanında kendi
sözde vatandaşları tarafından yapılan böyle bir alçaklıkla karşılaşmamıştır.

savaş meydanında vuruştuğu bir düşmanın bayrağına dahi saygı gösteren bir
ulusun, kendi bayrağının, kendi topraklarında sözde kendi vatandaşları
tarafından böyle bir muameleye maruz kalması hiçbir şekilde izah edilemez ve
mazur görülemez.

bu haince bir davranıştır.

hem bir ülkenin vatandaşı olmak, havasını teneffüs etmek, suyunu içmek,
karnını doyurmak hem de o ülkenin en kutsal ortak değeri olan bayrağına el
kaldırmaya yeltenmek, gaflet dalalet ve hatta hıyanetten başka bir şekilde tarif
edilemez.

dost ve düşman herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; ne bu ülkenin bölünmez
bütünlüğü ne de bu birlik ve bütünlüğün sembolü olan şanlı türk bayrağı asla
sahipsiz değildir. başta yüce türk milleti olmak üzere onun bağrından çıkmış
türk silahlı kuvvetleri, tıpkı atalarının yaptığı gibi, ülkesini ve
bayrağını koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kanının son damlasını
akıtmaya hazırdır. yeminlidir. onun vakar ve ciddiyetini, sabrını yanlış
yorumlayanlara, yanlış hesap peşinde koşanlara, türk silahlı kuvvetlerinin
vatan ve bayrak sevgisini denemeye kalkışanlara, tarihin sayfalarına
bakmalarını öneririz.

saygı ile duyurulur.

devamını okuyayım »
23.03.2005 09:22