otopsikoloji

  • 482
  • 14
  • 6
  • 3
  • dün

skocax

bakın ben inanan bir insanım. ama inancımı ve dinimi hiçbir zaman başkasına "anlatma" , "yayma" yani propaganda yapma amacı gütmem. saçmadır bana kalırsa ki, zira "inanç" dediğiniz olgu, kanıtlarla ve formel mantıkla çözülebilecek bir fenomen değildir. birşeye kanıtsız da inanırsınız yahut halihazırda inandığıniz birşeye ters, yanlışlayan bir kanıt ve done getirilirse karşınıza, o doneyi yadsımaya devam edip, inanmakta olduğunuz şeye meftun olmaya devam edersiniz. özellikle bizim gibi lağım çukurunda yaşayan ortadoğu halklarında sıkça görülür bu. zira ülkenin ahvalinin bir numaralı sebebi, hepimizin politik arenada ve ideolojilerimizde salt duygu ve inançlarla hareket etmemiz, herşeye ideolojik gözlüklerimizle bakmamızdır.

"ideolojiler" der cemil meriç, "idraklere giydirilen deli gömlekleridir". aslında bir nevi inançlar da öyledir. idrake giydirilmiş, akla giydirilmiş deli gömlekleridir. tabi buradan inançtan kastım sadece "din" değil, "dinsizlik" kavramına duyulan inanç ya da "akıl ve muhakeme" denilen yetilerin fetişizmi de bir tür dindir.

aydınlanma çağıyla ortalığı kasıp kavuran rasyonalizm, ampirizm gibi düşünce şekiller de aslında bir dindir. zira ben skocax'ın twitter'de bahsini ettiği kemalist aydınlanma dediği ideale giden yoldaki öğretilerin toplamının da bir tür "din" olduğu kanaatindeyim.

sadece kuralları muğlak olan, birkaç net öğreti dışında belli öğretileri olmayan, ucu bucağı görünmeyen bir ahlaki göreceliliğe sahip dinlerdir bunlar.

gelgelelim skocax'a. pek çok inanan skocax'a kızıyor ve açıklamaya çalıştığı şeyleri ergence buluyor olabilir.

ama bana kalırsa skocax olduka iyi niyetli hareket ediyor zira bir ateistin insanlara hakikat bildiğini anlatmasında bir çıkarı olamaz. en fazla üzerinde "mahalle baskısı"na karşı koymaya çalışıyor olabilir.

bu durumda ben skocax'ı, sadece ayetleri kendilerine göre yorumlayan, hadisleri yontan şeyh-şıh takımından değil, "ayetler var ayetler"ci taslamanist veya mehmet okuyanist tayfadan, kur'an okuyun kardeşim deyip, kur'anın anlaşılabileceğini iddia edip, bir ayet sorulduğunda, hiç beğenmediği tefsirciler gibi tarihsel bağlamında ve arapça lisaniyatından yola çıkarak ayetleri açıklamaya çalışan, kendilerinden başka herkesi, özellikle mutasavvıfları şirke düşmüş ilan eden (bu halleriyle tarikatçılara ne kadar benziyorlar) sözümona kur'ancılardan da çok daha samimi ve çekici buluyorum. zira hakikat bildiklerini ifade ediş tarzıyla, şu coğrafyada linç edilme pahasına diğer inananlardan (kur'an okuyuncular ve hocacı-tarikatçı-cemaatçi-hadisçilerden) bu geçici dünyaya dair daha fazla şeyini riske edebiliyor. sanki skocax bu dünyanın geçiciliğinin daha fazla bilincindeymiş gibi.

skocax hakikat bildiğini anlatmakta özgürdür. ama bilsin ki, insanları dinden soğutmada hem kur'an okuyuncuların onulmaz kibri ve büyüklenmeleri (ki zira şu sıralar iktidarın halesinde çöreklenmekteler) ya da hocacı-tarikatçı-cemaatçi-hadisçi gibi kendilerine göre kur'anın öğretilerini eğip bükenlerden daha başarılı değil. yani inanan adam skocax "semavi dinlerin mitolojilerden" geldiğini kanıtlamasıyla değil, şu yukarıda saydığım adamlara bakarak dinden soğuyor. en azından ben öyle. skocax'ın yazdıkları değil dini grupların (buna kur'an okuyun efendimciler de dahil)menfaatçiliği ve taslamanistlerin ve dormanistlerin felsefi arenada düştüğü rezalet durum ve ortaya koydukları komik mantıksal safsatalar yani fallacyler kaçırıyor insanları dinden.

en azından ben öyle.

devamını okuyayım »
11.02.2018 22:04