paramount

  • azimli
  • anadolu çocuğu (329)
  • 1291
  • 56
  • 11
  • 4
  • bugün

karamanoğulları

balkanlarda yaşayan veya yaşamış ve sonradan türkiye'ye göç etmiş birçok türkün soyunun dayandığı anadolu türkmen beyliği. kuruluş döneminde osmanoğullarının başdüşmanıdır, ama osmanoğullarına yenilince onlar tarafından balkanlara sürülmüşlerdir. ne ilginçtir ki osmalı hanedanı da karamanoğulları soyundan gelen birisi tarafından* 700 yıl sonra bitirilmiştir.

devamını okuyayım »