parrhesiastes

  • 52
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

majestelerinin muhalefeti

muktedir olanın çizdiği sınırlar içinde, koyduğu normlara uygun olarak ve dahası muktedir olanın çıkarlarını besleyecek, hiç değilse zedelemeyecek biçimde muhalefettir.

birleşik krallık (bkz: united kingdom) çıkışlı bir kavram (her majesty's loyal opposition) olmakla birlikte, hem kavramsal hem icrai benzerlerine türlü coğrafyalarda türlü tarihsel dönemlerde rastlanır. mustafa kemal atatürk dönemindeki örneği serbest cumhuriyet fırkası'dır.

türkçe versiyonu için rahatlıkla güdümlü muhalefet denebilir. fakat kanımca "genelkurmaylarının muhalefeti" daha bir isabetli olacaktır. olmadan gidesice.

devamını okuyayım »
13.11.2007 23:57