pekcare

  • 17
  • 1
  • 1
  • 1
  • bugün

kadına karşı şiddet

bu konuda çoğu kişinin yanıldığı bir nokta var. bilerek veya bilmeyerek her seferinde dikkat fiziksel şiddete yoğunlaşıyor. elbette fiziksel şiddet daha görünür ve sonuçları daha keskin olan bir vakadır. fakat fiziksel şiddet kadar ağır olan duygusal şiddet vardır ki bugün türkiye'de kadınların çoğu bunun altında ezilirler.

duygusal şiddet çoğu zaman gizlidir ve çok uzun bir periyoda yayılır. kadınların çoğu bunu bir başkasıyla paylaşamaz bile. kendilerini bir köşeye sıkışmış ve çaresiz hissederler. kadının karakterinin elinden alınması, sindirilerek kişiliksiz bir hale getirilmesi duygusal şiddetin bir sonucudur. bir süre sonra hiçbir konuda karar alamayan, tercih yapamayan bu yüzden silik ve bir başkasına muhtaç bir insan ortaya çıkar.

duygusal şiddet sonucunda oluşan silik karakter öyle bir yüktür ki bir süre sonra kendiniz bile varlığınızdan şüphe duyar hale gelirsiniz. bu kadınlar bu yüzden diğer insanlardan saygı görmezler ve bu da içe dönüklüğü kuvvetlendirir.

çevrenize dikkate bir bakın. varlığıyla yokluğu bir, ürkek, tedirgin bir kadın mutlaka göreceksiniz. onu o hale getiren duygusal şiddettir, bunu fark etmek bile o kadına bir yardımdır.

devamını okuyayım »