penny

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (528)
  • 3242
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 ay önce

bleeding me

$arkının demosu ilk olarak james ve lars tarafından 7 nisan 1995'de lars'ın evinde kaydedilmi$tir.
live olarak ilk defa 6 eylül 1996'da poor touring me turnesinde viyana konserinde çalınmı$tır.

devamını okuyayım »
30.09.2003 21:48